Notícies

Publicada el dia 29/03/2023

La Conselleria d’Agricultura prohibeix les cremes agrícoles

No es podran dur a terme ni les que ja estaven autoritzades fins a una nova resolució

Logotip: Generalitat Valenciana. Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha publicat hui una resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (pdf) per la qual es prohibeix la crema de marges de cultiu o d’eliminació de residus agrícoles i forestals mitjançant ús de foc, sense una data límit, fins a una nova resolució.

La resolució modifica la que es va fer el passat 10 de febrer de 2023, en la que s’aprovaven les instruccions per a l’ús del foc en l’eliminació de residus agrícoles i forestals, i amplia el període en el qual no es podrà autoritzar, en els terrenys forestals, en els limítrofs o amb una proximitat menor de 500 metres d’aquells, la crema de marges de cultiu o de residus agrícoles o forestals, que s’iniciarà a partir de demà i es prolongarà fins a nova resolució.

A més, deixa en suspens, des de demà i fins a nova resolució, totes les accions o activitats recollides en els plans locals de cremes o en autoritzacions nominatives que contradiguen el que s’estableix en aquesta resolució, excepte aquelles contemplades en els plans locals de crema amb regulació especial per al període comprés entre l’1 de juliol i el 30 de setembre, que es podran realitzar en el període de restricció indicat dels mesos de juny i octubre, sempre que s’ajusten als requisits establits per a la citada regulació especial.

Recordem que el Departament de Transició Ecològica de l’Ajuntament d’Alcoi va posar en marxa un servei de cessió d'ús mitjançant el pagament d'una taxa d'una biotrituradora per al triturat de restes vegetals per períodes setmanals (de dimarts a dilluns següent) per a la ciutadania.

Per a aconseguir aquest servei s'ha de realitzar un senzill tràmit. En primer lloc reservar data a través de l'aplicació cita prèvia (Departament: Medi ambient, Gestió: Trituradora). El Departament de Transició Ecològica remetrà per correu electrònic l'imprés per a efectuar el pagament de la taxa corresponent. Una vegada fet el pagament s'haurà de presentar la sol·licitud a través del Registre General o de la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alcoi adjuntant la instància, el justificant de pagament de la taxa i la còpia del DNI en cas de realitzar el tràmit de manera presencial. La Taxa són 106,59 euros per cada cessió setmanal. Cal indicar que el diàmetre màxim de les branques és de 45 mm i que per al transport de la màquina es necessita furgoneta, remolc o vehicle gran.