Notícies

Publicada el dia 02/02/2023

Constituït el Consell Local de Transició Ecològica i Medi Ambient

Es tracta d'un òrgan de caràcter consultiu, d'assessorament i participació, amb capacitat per a formular propostes, suggeriments, activitats i projectes en aquest àmbit

Constitució del Consell de Medi Ambient

L'Ajuntament d'Alcoi ha constituït formalment el Consell Local de Transició Ecològica i Medi Ambient, un òrgan de participació, consultiu i d'assessorament, que té com a objectius potenciar la participació ciutadana, creant espais de reflexió i col·laboració en temes mediambientals i de transició ecològica a nivell local, alhora que es planteja com un òrgan consultiu i d'assessorament en les actuacions i decisions de la regidoria de l'àrea, amb capacitat per a realitzar propostes, suggeriments, activitats i projectes en aquest àmbit.

Altres objectius d'aquest Consell són el proposar inversions i accions per a revaloritzar el patrimoni natural, plantejar accions encaminades cap al desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 per mitjà dels ODS, demanar informació sobre temes del seu interés, informar la ciutadania de les propostes municipals, i utilitzar l'educació ambiental com a instrument de treball amb tota la ciutadania, entre altres.

El Consell està constituït per representants dels grups polítics municipals, associacions de voluntariat ambiental, de les Universitats i el món educatiu, de les associacions de veïns, així com representants de la indústria i el comerç, d'agrupacions juvenils, i de llauradors, ramaders i caçadors, entre altres. Tindrà els següents òrgans: el Ple, les comissions permanents i la presidència i vicepresidència. El Consell està presidit per l'alcalde, Toni Francés, i la vicepresidència l'ocupa el regidor de Transició Ecològica, Jordi Silvestre.

Les comissions són les d'Energia, canvi climàtic, ODS i Agenda Urbana 2030; Espais naturals, món rural, biodiversitat i cicle de l'aigua; Residus, contaminació i energia circular-indústria; i Educació ambiental i civisme, amb representants de les diferents entitats, mentre que el Ple està constituït pel president, el vicepresident i la secretaria, així com una persona representant de cada grup polític, les persones representants de les comissions permanents (presidència o vicepresidència, secretaria o sotssecretaria) i un representant de cadascun dels parcs naturals.

El Consell Local de Transició Ecològica i Medi Ambient disposa d'un reglament en el qual es regula el seu funcionament.

El regidor de Transició Ecològica, Jordi Silvestre, assenyala que 'constituir aquest Consell era un dels objectius de la legislatura, s'ha treballat molt per a la seua creació i ja és una realitat. Aquest Ajuntament porta molt temps treballant en polítiques mediambientals i de transició ecològica, moltes d'elles són pioneres i hem obtingut resultats positius però amb aquest Consell fem un pas avant en la participació ciutadana, comptant a més amb un instrument d'assessorament'.