Notícies

Publicada el dia 22/11/2022
L'Ajuntament d'Alcoi tramita sancions per tirar deixalles a la via pública i deixar residus fora dels contenidors

Els contenidors són únicament per a residus domèstics i no industrials. El consistori recorda que hi ha un servei de recollida gratuïta de voluminosos a domicili

Sancions per dipositar residus en la via pública

L'Ajuntament d'Alcoi ha iniciat el tràmit al llarg de 2022 sis sancions per l'incompliment de l'Ordenança Municipal d'Higiene Urbana, en concret per temes relacionats amb l'abocament de residus o el mal ús dels contenidors.

Un total de dos expedients sancionadors s'estan tramitant per tirar deixalles a la via pública, un altre per abocament d'oli al carrer, un altre per abocament d'enderrocs en el riu Riquer, un altre per pintada en una façana i finalment cal ressaltar que s'està tramitant un expedient sancionador a una persona per depositar els residus fora del contenidor. A més, diumenge passat 13 de novembre la Policia va poder sorprendre unes persones que estaven depositant les restes d'una mudança d'un camió a un contenidor de residus domèstics, cosa que no correspon i per tant va passar la informació al Departament de Transició Ecològica que iniciarà el corresponent expedient sancionador.

Igualment podem destacar que al llarg de 2021 es van tramitar 8 sancions per abocament de residus, enderrocs o electrodomèstics en la Via Pública o Polígons Industrials, també va haver-hi dos per abocar formigó en la via pública i una per deixar la via pública bruta i amb acumulació de residus després d'una reparació. El total d'aquestes huit sancions va ascendir a 12.007 euros.

El Departament de Transició Ecològica agraeix la important labor de la Policia Local, ja que és molt complicat poder atrapar a les persones mentre cometen aquestes infraccions i demanen la col·laboració ciutadana perquè denuncien i avisen a la Policia quan observen aquest tipus d'accions incíviques.

Cal recordar que l'Ordenança Municipal d'Higiene Urbana especifica on de deure depositar cada residu i que els contenidors són per als residus domèstics. Per a un altre tipus de residus hi ha punts específics destacant que els voluminosos cal portar-los a l'ecoparc. També es pot utilitzar el servei gratuït de recollida de voluminosos, telefonant al 900 101 843 es concerta el dia que passaran per cada domicili per a recollir aquests residus. Les persones propietàries dels ‘trastos’ hauran de deixar-los en l'entrada del domicili.

Les infraccions administratives que s'estableixen en aquesta Ordenança seran sancionades, d'acord amb allò que disposa la normativa vigent, amb una multa de fins a 750 euros per a les infraccions lleus, de 751 euros fins a 1.500 euros per a les greus i de 1.501 euros fins a 3.000 euros per a les molt greus.

Com sempre, volem agrair a la major part de la ciutadania que és cívica i compleix amb l'ordenança, la qual cosa no sols ens beneficia de manera individual, sinó que és positiu per a la convivència de totes les persones i per a la pròpia ciutat. És important la conscienciació ciutadana i la seua col·laboració perquè denuncien quan observen incompliments de persones que deixen les bosses fora dels contenidors o depositen un altre tipus de residus que no són els domèstics. Recordem que existeix el servei de voluminosos, un servei gratuït que passarà pel seu domicili i els arreplegarà sense cap problema. Finalment volem reconéixer la gran faena de la Policia Local, gràcies a la seua labor s'ha pogut sancionar a persones que estan embrutant la nostra ciutat”, ha explicat el regidor de Transició Ecològica, Jordi Silvestre.

Ordenança (pdf)