Notícies

Publicada el dia 20/09/2019

L'ajuntament contracta un servei de mediació per a millorar la convivència en les zones vulnerables

L'ajuntament d'Alcoi ha contractat després de realitzar tots els tràmits corresponents a l’empresa que durà endavant el servei de mediació i intervenció socioeducativa, per a la millora de la convivència en zones vulnerables de la nostra ciutat. Mediterráneo Servicios Marinos SL ha estat l’empresa adjudicatària que durà endavant el servei per 35.130,96 euros anuals durant 2 anys.

L'objecte del contracte és la prestació del servei d'intervenció socioeducativa i mediació en zones vulnerables d'Alcoi que presenten importants indicadors de vulnerabilitat territorial i certes "bosses" d'exclusió social concentrades en edificis específics, promovent l'organització social i l'autoregulació de les comunitats veïnals.

Està destinat a les zones més vulnerables de la ciutat on se situen els habitatges socials, propietat d'aquesta corporació o de la Generalitat Valenciana, en elles resideix la major part de la població en risc d'exclusió social. És per això que, la diana del projecte seria aquesta població més vulnerable i, de forma indirecta tots els ciutadans del municipi.

L'objecte general d'aquest projecte és promoure la convivència i la resolució de conflictes entre els veïns residents en les zones vulnerables d'Alcoi, reduint els indicadors de risc i desestructuració comunitària mitjançant l'atenció dels conflictes de caràcter veïnal i comunitari, o del veïnat amb l'administració. També hauran d'oferir informació i orientació a la ciutadania sobre el servei, fases i abast de les intervencions. Una altra de les seues missions serà escoltar a la ciutadania i a les parts del conflicte i orientació sobre el motiu i abast de la intervenció, així com realitzar un seguiment de les comunitats veïnals en què s'intervé, registrant totes i cadascuna de les actuacions realitzades, dinamitzar les comunitats, facilitant la generació de sinergies que augmenten les seues capacitats d'autoorganització, funcionament i resolució de conflictes de manera autònoma.

La regidora d’Habitatge, María Baca, explica que: «Estem molt contents de començar aquest nou servei que comptarà amb un equip de professionals que treballaran a peu de carrer amb les comunitats de veïns que presenten problemes de convivència. Principalment s’actuarà en les comunitats d’habitatges municipals i habitatges de l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl amb la intenció de donar suport i ferramentes per a la resolució de conflictes a més de generar activitats que promoguen la integració i la convivència a aquestes zones vulnerables. Pensem que aquest projecte serà molt útil per treballar la creació d’estigmes i la segregació social i al mateix temps es veuran reduïts els problemes de convivència que generen aquestes situacions i es veurà afavorida la convivència de la ciutadania».

La empresa adjudicatària començarà a treballar a finals de mes