Subvencions FSE

AVALEM JOVES PLUS

PROGRAMA EMCUJU 2017
Contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Subvenció concedida: 404.442,81€
Persones contractades: 26 joves
Ocupacions contractades:
- 1 Llicenciat en Esports
- 2 Tècnics Superior d´Esports
- 1 Llicenciat en Periodisme
- 1 Llicenciat en ADE
- 1 Llicenciat en Psicopedagogía
- 1 Enginyer de Camins
- 1 Arquitecte
- 2 Treballadors Socials
- 1 Enginyer Tènic Industrial
- 1 Tècnic Superior Forestal
- 1 Enginyer Tècnic Forestal
- 1 Enginyer Civil
- 1 Arquitecte Tècnic
- 2 TASOC
- 1 Tècnic Superior Gestiò de Ventes
- 1 Tècnic Superior Informàtica
- 1 Tècnic Superior Desenvolupament Aplicacions Web
- 1 Tècnic Energíes Renovables
- 5 Tècnics Superiors Administratius.
Duració dels contractes: 12 mesos a jornada completa (excepte un administratiu 7 mesos a jornada completa).
Tipus de contracte: Contracte en pràctiques

PROGRAMA EMPUJU – DESCRIPCIÓN
Contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Subvenció concedida: 1.895.638,32€
Persones contractades: 126 joves
Ocupacions contractades:
- 13 Pintors
- 12 Personal de Neteja
- 17 Jardiners
- 20 Forestals
- 4 Electricistes
- 26 Conserges
- 34 Peons de la Construcció
Duració dels contractes:12 mesos a jornada completa.
Tipus de contracte: Contracte per obra o servei


Aquestos Programes estàn cofinançats pel Fons Social Europeu (FSE)
Més info:
Direcció General d´Ocupació, Assumptes Socials i Igualtat d´Oportunitats de la Comissió Europea.
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=es
Unitat Administrativa del FSE (UAFSE, Ministeri d´Ocupació i Seguretat Social)
http://www.empleo.gob.es/uafse/