Bones pràctiques

La detecció, anàlisi i transferència de Bones Pràctiques constitueix l’eix fonamental de totes les Estratègies de Comunicació i una eina essencial per a la gestió pública i per a l’avanç en la consecució dels objectius de la Política Regional Comunitària.

Els criteris per a la identificació i selecció de Bones Pràctiques d’actuacions cofinançades són els acordats per la xarxa GERIP, de responsables d’informació i publicitat. Aquests criteris són els següents:

DOCUMENTS

Comunicació EDUSI ALCOIDEMÀ

 

 

VÍDEOS