Urbanisme

Transparència Inspecció Tècnica d'Edificis

OCUPACIÓ D´HABITATGES

Llicències d´ocupació

Declaracions responsables d´ocupació

INSPECCIÓ TÈCNICA D´EDIFICIS

Llistat històric d´Informes d´Avaluació de l´Edifici (I.A.E). presentats fins 31/12/2020

Relació anual d´immobles que han de presentar el seu PRIMER I.A.E. en 2021 (pdf)

Relació anual d´immobles que han de presentar el seu SEGON o posterior I.A.E en 2021 (pdf)

DISCIPLINA URBANÍSTICA

ANY 2020 - Ordres d´Execució obertes per I.A.E.

Primer Trimestre 2021 - Ordres d´Execució obertes per I.A.E.

SUBVENCIONS FAÇANES

Subvencions Façanes