Propostes seleccionades per a l'any 2021

Les propostes que van a dur-se a terme durant l'any 2021 son:

Activitats

  • Tallers de cuina: de 1.128€
  • Jornada de pint-ball: de 3.085,50€
  • Jornada de vídeo jocs: 786,50€

Inversió

  • Instal·lar pistes de ping-pong en Cotes Baixes: 8.000€
  • Instal·lació de papereres adaptades per a xiquets/as o per a persones amb diversitat funcional en zones pròximes als centres educatius: 12.000€ per 24 unitats.