Participació ciutadana

Està en: Àrees > Participació ciutadana > Pressupostos Participatius > Campanya per al 2020 > Propostes

Propostes Pressupostos Participatius 2020

Cartell 'Fes la teua proposta'

Com es pot participar?

La presentació de propostes es podrà realitzar per tres vies: presencialment als tallers participatius, a les urnes o telemàticament (a través de la pàgina web).

Les propostes via online son individuals i s’hauran de presentar amb el DNI.

Per a les propostes presentades a les urnes, hi haurà un imprès en el qual es podrà presentar la proposta , indicant el DNI.

Les propostes podran ser d’inversió o de despesa corrent.

Estarien englobades en quatre àmbits:

  1. MOBILITAT-ACCESSIBILITAT: accessos a la ciutat, zones d'estacionament, semàfors, pas de vianants, rotondes, voreres, carrils bici, clavegueram, il·luminació viària, conversió en zona de vianants de carrers.
  2. ESPAIS OBERTS I PÚBLICS: Equipaments de parcs i jardins, mobiliari, zones infantils, zones per a gossos, paratges, vies verdes, Racó de Sant Bonaventura, Font Roja, Sant Antoni, Barranc de Cint, Xorrador, repoblació, horts socials i escolars, paratges naturals, solars i places.
  3. EQUIPAMENTS I INFRAESTRUCTURES: Millora d'instal·lacions municipals (esportives, educatives, culturals, centres juvenils, centres de majors, etc.), rehabilitació d'edificis públics (centre històric, edificis municipals, monuments històrics, altres zones d'interès), innovació i noves tecnologies (panells solars, punts de recàrrega cotxes elèctrics, etc.), contenidors. Adquisició de material per a la seua cessió a les entitats locals.
  4. PROJECTES MUNICIPALS: Campanyes, Campanyes Educatives, Propostes Activitats Socioculturals (formatives, recreatives, lúdiques, etc.).

Presentació de propostes.

Cada persona podrà presentar un nombre màxim de 5 propostes. Haurà de identificar-se amb el seu DNI, per a l’opció presencial a les urnes i online.

La presentació de propostes es podrà realitzar per tres vies: presencialment als taller participatius i a les urnes, i telemàticament a través de la pàgina web http://alcoiparticipa.com/

El període de presentació de propostes serà del dia 7 d’octubre de 2019 fins al dia 27 d’octubre de 2019.

Més informació en aquest enllaç

Les propostes deuen:

Sistema d’avals/suports.

Una vegada realitzades les propostes a la pàgina web http://alcoiparticipa.com, per a què aquestes puguen passar a la fase de valoració, cada proposta haurà de ser suportada per un mínim de 50 avals rebuts per part de les veïnes i veïns que participen en el procés.

Cada persona amb el seu DNI pot avalar fins a cinc propostes, però sols un aval per proposta.

El sistema d'arreplegada de suports/avals a les propostes realitzades on line, estarà obert des del moment que es realitza la proposta ,és a dir, des del 7 d’octubre fins al 3 de novembre.

Poden fer els avals en aquest enllaç

Selecció de les propostes.

El Departament de Participació Ciutadana és l’encarregat de la canalització de les propostes ciutadanes.

Les seues principals funcions són:

La setmana del 28 d’octubre al 3 de novembre de 2019 l’equip del Departament de Participació Ciutadana s’encarregarà d’arreplegar les propostes de les urnes i de introduir-les on line al sistema.

Del 4 al 10 de novembre de 2019 és el període de garbellrealitzat pel Departament de Participació Ciutadana de totes les propostes rebudes i els seus avals.

Valoració de les propostes:

A partir de l’11 de novembre de 2019 es passaran les propostes als Departaments competents per tal de que facen la valoració tècnica, administrativa i econòmica de les mateixes i si són viables, que es realitzarà fins al 2 de desembre.

Els tècnics municipals de cada departament faran una valoració individual de cada proposta rebuda. Aquesta valoració implica:

Les propostes que siguen desestimades per excedir del límit del pressupost econòmic destinat per als pressupostos participatius, es traslladaran als departaments municipals competents per si poden assumir-les en el seu pressupost ordinari, però no seran vinculants.

Del 3 al 5 de desembre, el departament de participació ciutadana arreplegarà les propostes valorades pels departaments municipals i confeccionarà el llistat de propostes que ixen a votació, així com el llistat de les propostes desestimades pels tècnics municipals.