Resultats votacions Pressupostos Participatius

*A causa d’un error administratiu, s’afegeix la proposta amb ID 82 a la llista de propostes d’inversió que es van a dur a terme en 2019.