Està en: Àrees > Participació ciutadana > Escola de Participació

Cursos 2021

Curs: 'Règim legal de les entitats sense ànim de lucre. Aspectes fiscals'.

Fundació 'Horta Sud' i Caixa Popular en col·laboració amb el Departament de Participació Ciutadana, hem organitzat una activitat formativa per a totes les associacions del municipi d'Alcoi, de forma directa i pràctica, adequada a la diversitat existent entre les entitats del nostre municipi.

La formació s'ha 'impartit el 23 d'octubre de 2021, en horari de 10.00 fins a 14.00 hores.

Objectius:

•Que les associacions coneguen la legislació vigent en matèria associativa.
    •Que les associacions coneguen les obligacions fiscals i comptables a les quals estan sotmeses.

Han participat un total de 14 persones.

Curs: 'Obligacions documentals i procediments de les associacions' presencial.

Fundació 'Horta Sud' i Caixa Popular en col·laboració amb el Departament de Participació Ciutadana, hem organitzat una activitat formativa per a totes les associacions del municipi d'Alcoi, de forma directa i pràctica, adequada a la diversitat existent entre les entitats del nostre municipi.

La formació s'ha 'impartit el 02 d'octubre de 2021, en horari de 10.00 fins a 14.00 hores.

Objectius:

•Que les associacions coneguen la legislació vigent en matèria associativa.
    •Que les persones participants coneguen els procediments davant de l'administració.
    •Que les associacions participants posen al dia la seua documentació.

Han participat un total de 6 persones.

Curs: 'Millorar la transparència de la nostra entitat. Obligacions i novetats legislatives'.

Des del Departament de Participació Ciutadana, i amb la col·laboració de la fundació 'Horta Sud', es va organitzar una activitat formativa per a totes les associacions del municipi d’Alcoi, de forma directa i pràctica, adequada a la diversitat existent entre les entitats del nostre municipi, on els destinataris principals van ser els membres de les associacions.

La formació s'ha impartit el 2 de juny de 2021, de 17.00 a 20.00 hores, a l'Espai Jove d’Alcoi (CCJ), situat al carrer Els Alçamora, número 1, d’Alcoi.

Objectiu: Conèixer les obligacions per a les associacions en matèria de transparència i la manera de respondre a aquestes d’acord amb la seua singularitat.

Contingut:

  • Transparència com a necessitat i bones pràctiques en les associacions.
  • Com es comporta un col·lectiu transparent.
  • Criteris de subjecció al règim de transparència.
  • Publicitat activa: àmbits d’informació subjecta a transparència.
  • Informació institucional i organitzativa.
  • Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial.
  • Gestió administrativa.
  • Com s’ha de fer pública la informació.
  • Exemples pràctics.
  • Responsabilitat de la informació publicada.

Han participat 24 persones.

Curs: 'Obligacions documentals i procediments de les associacions' via telemàtica.

Des del Departament de Participació Ciutadana, i amb la col·laboració de la fundació 'Horta Sud' i de Caixa Popular, hem organitzat una activitat formativa per als alumnes de l'institut CIP FP Batoi i per a totes les associacions del municipi d'Alcoi, de forma directa i pràctica, adequada a la diversitat existent entre les entitats del nostre municipi, on els destinataris principals seran els alumnes del cicle formatiu de TASOCT i els membres de les associacions.

La formació s'ha impartit el 19 d'abril de 2021, en horari d'11.00 fins a 13.30 hores, via telemàtica.

Objectius:

•Que les associacions coneguen la legislació vigent en matèria associativa.
    •Que les persones participants coneguen els procediments davant de l'administració.
    •Que les associacions participants posen al dia la seua documentació.

Han participat un total de 41 persones.