Participació ciutadana

Està en: Àrees > Participació ciutadana > Consulta pública > Processos de Contractació > Exposicions públiques

Exposicions

Ha començat el procés d'Exposició Pública, previ a l'inici de l'expedient de "Contracte de serveis de gestió, inserció, assessorament, planificació i seguiment de la difusió publicitària de les campanyes de comunicació de l’Ajuntament d’Alcoi"

El període de consulta pública és de 10 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació, període en el qual els ciutadans/ciutadanes podran fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments sobre aquest tema per mitjà de:

- Presentació d'instància en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Alcoi (carrer Sant Llorenç, núm. 2, planta baixa)

- A través de la Seu Electrònica, en el següent enllaç: Catalogo de procedimientos (alcoi.org)

- Al correu electrònic alcaldia@alcoi.org

Ha començat el procés d'Exposició Pública, previ a l'inici de l'expedient del projecte «ESTABILIZACIÓN GEOTÉCNICA DE LADERA, DESMANTELAMIENTO DE OBRA DE PASO Y EJECUCIÓN DE NUEVO VIAL DE ACCESO A LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE SANT BENET Y DE SANTIAGO PAYÁ».

El projecte bàsic i d’execució d’aquestes obres pot consultar-se en el següent enllaç:

https://filr.alcoi.org/filr/publiclink/filedownload/2c9f8190816d3dea018180d0f16e0068/791/7827850876453954476/PROYECTO_CONSTRUCTIVO_ABRIL_2017_-_TOMO_I%20y%20II.pdf

El període de consulta pública és de 10 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació en el tauler municipal d’anuncis oficials, període en el qual els ciutadans/ciutadanes podran fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments sobre aquest tema per mitjà de:

 

Exposició Pública prèvia a l'inici de l'expedient del projecte "Obras de rehabilitación de edificio de viviendas sito en la calle Sardina n.º 14 con destino para alojamientos"


Ha començat el procés d'Exposició Pública, previ a l'inici de l'expedient del projecte “OBRAS DE REHABIILITACIÓN DE EDIFICIO DE VIVIENDAS SITO EN LA CALLE SARDINA N.º 14 CON DESTINO PARA ALOJAMIENTOS”.

El projecte bàsic i d’execució d’aquestes obres pot consultar-se en el següent enllaç:


https://filr.alcoi.org/filr/public-link/file-download/2c9f81907ffe5c8b01815d14a8100f57/781/6502300680615186779/01_Projecte.pdf


El període de consulta pública és de 10 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació en el tauler municipal d’anuncis oficials (fins a 30/06/22), període en el qual els ciutadans/ciutadanes podran fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments sobre aquest tema per mitjà de:

 

Exposició Pública prèvia a l'inici de l'expedient del projecte “Obras de Rehabilitación de edificio de viviendas e implantación de ascensor en calle Sant Maure n.º 13”

Ha començat el procés d'Exposició Pública, previ a l'inici de l'expedient del projecte “Obras de Rehabilitación de edificio de viviendas e implantación de ascensor en calle Sant Maure n.º 13”.

El projecte bàsic i d’execució d’aquestes obres pot consultar-se en el següent enllaç:

https://filr.alcoi.org/filr/public-link/file-preview/2c9f81907ffe5c8b01815d1bc6940f5b/782/-5894389965314289452

El període de consulta pública és de 10 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació en el tauler municipal d’anuncis oficials (fins a 30/06/22), període en el qual els ciutadans/ciutadanes podran fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments sobre aquest tema per mitjà de:

 

Exposició Pública, prèvia a l'inici de l'expedient de 'Contracte dels serveis postals de l'Ajuntament d´Alcoi'

Ha començat el procés d'Exposició Pública, previ a l'inici de l'expedient de 'CONTRACTE DELS SERVEIS POSTALS DE L´AJUNTAMENT D´ALCOI'

El contracte està previst per a una duració d'1 any, prorrogable d'any en any fins a un màxim de 3 anys (1+1+1).

Consta de dos lots:

El període de consulta pública és de 10 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació, període en el qual els ciutadans/ciutadanes podran fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments sobre aquest tema per mitjà de: