Exposicions públiques 2019

Concurs de projectes encaminat a l'obtenció d'un projecte d'obres i a la direcció facultativa de les obres de rehabilitació i implantació d'un parc tecnològic-cultural a l'illa de Rodes

La informació de l'expedient de contractació per al concurs la poden consultar en el següent enllaç:  Concurs projectes (pdf)

Tal com s'indica en la informació facilitada la publicació serà per un període de deu dies hàbils a fi que es valore la seua necessitat.

Poden fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments respecte al mateix per mitjà de:

  • Presentació d'instància en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Alcoi (carrer Sant Llorenç, núm. 2, planta baixa)
  •  A través de la Seu Electrònica

El termini per a fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments finalitza a les 14:00 hores del dia 23 de setembre de 2019, (període de 10 dies hàbils, del 10 al 23 de setembre, ambdós inclosos).