Medi Ambient

Està en: Àrees > Medi Ambient

Banners

Notícies

Regulació de l'accés al Parc Natural de la Font Roja

La regulació de l'accés al Parc Natural de la Font Roja té com a objectiu la conservació d'aquest paratge, sotmés a una elevada pressió per part dels visitants que sobrepassen la capacitat de càrrega en determinades dates, provocant problemes d'aparcament de vehicles i d'ordre públic, també pretén garantir en la mesura del possible la seguretat dels visitants, davant de situacions climatològiques adverses o situacions d'emergència.

Els caps de setmana i festius fins al 8 de desembre de 2021, la capacitat de l'aparcament serà de 50 places/dia, es pot reservar mitjançant correu electrònic al Parc Natural: parque_fontroja@gva.es (enviar abans de les 14 hores del divendres)

Més informació: Regulació d'acés al Parc Natural de la Font Roja

Els dies 23 i 24 d'octubre hi haurà servei d'autobús amb els següents horaris:

Comunicacions de crema

Del 17 d'octubre de 2021 al 31 de maig de 2022 es poden realitzar cremes agrícoles, prèvia obtenció de la comunicació de crema o instal·lació de l'aplicació CONTROL FOC 

 

Subvenció de la Diputació Provincial d'Alacant

L'Ajuntament d'Alcoi ha rebut una subvenció de 1.500,00 €, de la Diputació provincial d'Alacant procedent de la convocatòria de Subvencions a Ajuntaments i Entitats Locals Menors de la Província d'Alacant, per a la realització d'actuacions compreses dins de l'àmbit d'actuació de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Sectors Productius de la Diputació d'Alacant, anualitat 2021.

Les actuacions que es duran a terme són activitats formatives, 'Introducció a l'agricultura ecològica' i 'Introducció a les tècniques de compostatge' dirigides als usuaris dels horts socials municipals, i instal·lació de tanques perimetrals en els horts municipals.

BOP 146, de 04/0872021 (pdf)

Implantació del contenidor marró al nostre municipi

Per a poder participar-hi, serà necessari realitzar una inscripció i arreplegar la clau del contenidor i resta de material.

Horari de l'Ecoparc

Tancat els dilluns i festius

Per a la recollida de voluminosos a domicili el telèfon gratuït és el 900 101 843

Consulta pública prèvia sobre la modificació del Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals d'Alcoi

Poden fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments respecte d'aquest per mitjà de:

El termini per a fer les aportacions, al·legacions i/o suggeriments serà de 15 dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la publicació en el Tauler d'Anuncis i Edictes Electrònics i en la pàgina web del Departament de Transició Ecològica, es a dir, des del 21 de juliol fins a l'11 d'agost de 2021, ambdós inclosos.

Consulta pública prèvia sobre la modificació del PLPIF d'Alcoi (pdf)

Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals d'Alcoi vigent (pdf)

Subvenció de la Diputació Provincial d'Alacant

L'Ajuntament d'Alcoi ha obtingut una subvenció resultant de la convocatòria de la Diputació Provincial d'Alacant, per a la realització d'obres de millora en masses i terrenys forestals municipals, anualitat 2021, per a executar per la Diputació Provincial d'Alacant i per un pressupost de 50.000€.

Resolució BOP 132 de 15 de juliol de 2021 (pdf)

Subvenció de la Diputació Provincial d'Alacant

L'Ajuntament d'Alcoi ha obtingut una subvenció de 5.607,20 €, per a la 'Execució de gual inundable per al pas de vehicles d'emergència sobre el llit del riu Polop', actuació que ha sigut subvencionada per la Diputació Provincial d'Alacant dins de la 'Convocatòria d'ajudes per a la conservació i millora dels paratges naturals municipals de la província d'Alacant, anualitat 2021'.

Resolució BOP 121 del 30 de juny de 2021 (pdf)

Subvenció de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

S'ha resolt la convocatòria de les subvencions destinades al Voluntariat Ambiental en prevenció d'incendis forestals per a l'exercici 2021, convocades per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

En el DOGV num. 9111, del 21 de juny 2021 s'ha publicat la Resolució del 15 de juny, del Director General de Prevenció d'Incendis Forestals de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes destinades a la realització d'activitats de voluntariat ambiental en matèria de prevenció d'incendis forestals per a l'exercici 2021.

L'Ajuntament d'Alcoi ha resultat beneficiari de la citada ajuda amb un import de 7.539,90 €.

DOGV numero 9111, del 21 de juny de 2021 (pdf)

Consulta pública prèvia sobre la modificació del Pla Local de Cremes d’Alcoi

Poden fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments respecte d'aquest per mitjà de:

El termini per a fer les aportacions, al·legacions i/o suggeriments serà de 15 dies hàbils, a comptar des del dia següent al de publicació en el Tauler d'Anuncis i Edictes Electrònics i en la pàgina web del Departament de Transició Ecològica, es a dir, des del 30 de juny fins al 21 de juliol de 2021, ambdós inclosos.

Informe tècnic ( pdf)

Pla Local de Cremes vigent (pdf)

Acampades al Parc Natural del Carrascal de la Font Roja

Atenció!

Ja es pot acampar a la zona habilitada del Parc Natural del Carrascal de la Font Roja .

L’acampada es permet després de l’obtenció prèvia de l'autorització corresponent, emesa pel Departament de Transició Ecològica de l'Ajuntament d’Alcoi.

Actualment, l'aforament està limitat a 10 tendes i les dutxes no estan en funcionament.

Subvenció Excma. Diputació Provincial d'Alacant

L’Ajuntament d’Alcoi ha sigut beneficiari d’una ajuda de 14.000 € de la Diputació Provincial d'Alacant per a la construcció i instal·lació de centres de compostatge comunitari per al tractament de fracció orgànica de residus domèstics. Aquesta actuació serà contractada per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant i es construirà a l’avinguda Tirant lo Blanc, al costat dels horts socials municipals situats en aquesta zona.

La resolució de la convocatòria s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant núm. 84, del 6-5-2021. Aquest projecte forma part de la Campanya Fem Orgànica Alcoi, una actuació més cap a la millora del medi ambient i de la integració de les polítiques de qualitat ambiental amb les de lluita contra el canvi climàtic. Un pas endavant per a la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS), establits en l’Agenda 2030 a la qual l’Ajuntament d’Alcoi es va adherir el passat 2020.

Consulta pública prèvia sobre l'aprovació d'un Reglament que regule la creació i el funcionament del Consell Local de Transició Ecològica i Medi Ambient

Termini: 15 dies hàbils (del 15 de març al 8 d'abril de 2021)

Consulta pública prèvia a l’aprovació del Pla Local de Gestió de Residus i Assimilables de l’Ajuntament d’Alcoi.

Es poden fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments pels mitjans següents:

Termini: 15 dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la publicació en el Tauler d'Anuncis i Edictes Electrònics i en la pàgina web del Departament de Transició Ecològica, és a dir, del 10 al 31 de març, ambdós inclosos.

Informe tècnic (pdf)

Comunicacions de crema

Formulari per a les COMUNICACIONS DE CREMA

Guia per a la correcta separació de residus

Reciclar és senzill!!

Guia per a la correcta separació de residus, també està disponible en paper, en el Departament de Medi Ambient.

Guia per a la correcta separació de residus (pdf)

ATENCIÓ‼️ Informació important del servei de recollida 'Porta a porta' de paper i cartó en comerços

El servei de recollida de paper i cartró de comerços es realitzarà dos dies a la setmana amb les condicions següents: