Esports

Està en: Àrees > Esports

Notícies

Bases convocatòria concessió ajudes a esportistes no professionals d'Alcoi durant l'any 2021

S'ha publicat en el BOP extracte de l'acord de la Junta de Govern Local de 14 d'octubre, pel qual s'aproven les bases de la convocatòria d'ajudes a esportistes no professionals d'Alcoi durant l'any 2021.

Les sol·licituds es realitzaran mitjançant instància dirigida al Sr. Alcalde-President i es presentaran en la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alcoi, (apartat Subvencions de concurrència competitiva d'Esports), en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament per qualsevol dels mitjans assenyalats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a partir del següent al de la publicació de les Bases en el Butlletí Oficial de la província i fins al 27 d'octubre de 2021.

Bases convocatòria (pdf)

Documents a presentar:

 

 

Bases premis de l'Esport d'Alcoi 2021

El 14 d'octubre la Junta de Govern Local va aprovar les bases dels premis de l'Esport d'Alcoi 2021 que regulen la concessió dels premis a millor esportista Premi Juan Agudo Garat i a millor esportista de promoció.

Es podran presentar proposicions per a les diferents categories dels Premis de l’Esport per les entitats esportives  de la ciutat, mitjançant la Seu Electrònica de l'Ajuntament d’Alcoi, mitjançant la sol·licitud de propòsit general, abans del 20 d’octubre de 2021. Aquestes proposicions hauran de fer constar la identitat de l’esportista o entitat proposada, així com els mèrits d’acord amb l’establert en la base primera o tercera, i els documents o enllaços per a que pugen ser comprovats aquells.

Bases premis (pdf)

 

Resolució 8 d'octubre de mesures de salut pública en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19

Resolució (pdf) de 8 d'octubre de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorden mesures en matèria de salut pública en l’àmbit de la Comunitat Valenciana a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

Resum resolució (pdf)

Modificació dels preus públics per a la utilització d'instal·lacions esportives

En el Ple ordinari del 3 de setembre es va aprovar la modificació del preus públics per a la utilització d'instal·lacions esportives per la qual es crea la nova quota d'equip.

Modificació preus públics (pdf)

Temporada 2021/2022

El Centre d'Esports comunica que la tramitació del carnet de les instal·lacions esportives municipals es pot fer a partir de l'1 de setembre.

Tant per renovar-lo com si és la primera vegada, hi ha que aportar un document identificatiu del titular, be l'anterior carnet o el DNI, acompanyat del justificant de l'ingrés corresponent o fer el pagament amb targeta en les oficines del Centre d'Esports (Avda. Juan Gil Albert, 6 - dreta)

Espai lliure de masclisme, LGTBFòbia i serofòbia

Dia Internacional LGTBIFÒBIA

El 19 de febrer és el Dia Internacional contra la LGTBIFÒBIA en l'esport. Continuem reivindicant i donant  visibilitat als i les esportistes, perquè no siguen discriminats i discriminades per la seua orientació sexual o identitat de gènere al món de l'esport.

Fullet informatiu LGTBIFÒBIA (pdf)

Cartell Espai Lliure (pdf)

Cartellera esportiva

Cartellera esportiva cap de setmana (pdf)