Serveis Socials

Està en: Àrees > Serveis Socials > Serveis Socials > Atenció Primària Específica

Programa SASEM: Servei d'Atenció i Seguiment per a les persones amb problemes de Salut Mental Greu.

Justificació

Finalitat

El programa té com a objectiu general prevenir la cronificació dels problemes de salut mental i procurar la permanència de la persona en el seu entorn familiar i comunitari, evitant la institucionalització.

Es treballa amb el model d'atenció comunitària i des de la perspectiva de la recuperació, que situa a la persona en el centre de la intervenció, afavorint el seu empoderament. Emmarcat en aquesta metodologia de treball, SASEM ofereix una atenció especialitzada coordinada amb la USM (Unitat de Salut Mental), des d'un enfocament integral que inclou a les famílies i a través d'un equip de personal tècnic multidisciplinari.

Persones destinatàries

La intervenció s'adreça a persones d'entre 18 i 65 anys amb problemes greus de salut mental i amb una sèrie de necessitats a nivell social i comunitari derivades de:

Com accedir

Serveis Socials UTS 01
C/ El Camí, 40 Telèfon 96 553 71 24

Serveis Socials UTS 02
Av. Andalusia, 13 Telèfon 96 553 71 29

Serveis Socials UTS 03
C/ Isabel la Catòlica, 5 Telèfon 96 553 72 17)

Informació complementària

Tríptic SASEM (pdf)