Serveis Socials

Està en: Àrees > Serveis Socials > Serveis Socials > Atenció Primària Bàsica

Dependència

Objecte

La Llei 39/2006, en vigor des de l’1 de gener de 2007, té com a objecte reconéixer als ciutadans el dret a la promoció de l’autonomia personal i d’atenció a les persones en situació de dependència.

El Consell d’Europa defineix com a dependència 'aquell estat en què es troben les persones que, per raons lligades a la falta o a la pèrdua de l’autonomia física, psíquica o intel·lectual, tenen necessitats d’assistència o d’ajudes importants, o totes dues alhora, per a dur a terme els actes corrents de la vida diària'.

Destinataris

Les persones que es troben en situació de dependència, és a dir:

Requisits

La llei defineix els requisits següents:

En el cas dels menors de tres anys, els requisits de residència anteriors s’exigiran a la persona encarregada de la seua guarda i custòdia.

Sol·licitud inicial

Caldrà presentar la sol·licitud inicial de valoració del grau de dependència juntament amb la documentació corresponent a les oficines del Departament de Benestar Social ubicades en tres zones del municipi.

Podeu presentar les sol·licituds durant tot l’any.

Informació complementària