Està en: Àrees > Oficina Fons Europeus

Ajudes Fons Europeus

Línia Implantació zona de baixes emissions

Import concedit 2.670.098,16 euros

Memòria (pdf)

Resolució

Actuacions:

 • Reurbanització i millora accessibilitat àmbit conversió en zona de vianants
  • Millora de l'accessibilitat en l'àmbit de la peatonalització en zona de vianants del Centre Urbà d'Alcoi. Carrers Sant Josep,Sant Nicolau, Sant Maure, Santa Rita I Tap
  • Reurbanització del Carrer Sant Nicolau, Entre Els Números 62 I 114
  • Reurbanització del Carrer Sant Josep
  • Projecte de millora de l'accessibilitat i renovació del Paviment al Carrer Sant Maure, Santa Rita I El Tap (Centre Històric)
 • Aparcaments dissuasius:
  • Estacionament dissuasiu La Riba
 • Gestió semafòrica intel·ligent:
  • Sistema de centralització dels semàfors de la població d'Alcoi per a la seua optimització del trànsit
 • Sistema de Gestió de les Àrees Complementàries per a la Implantació de la Zb
  • Sistema de control de l'estacionament en zones de càrrega i descarrega
  • Gestió D'Aparcaments Públics Dissuasius De la Zbe
  • Sensorización Ambiental Integral Del Nucli urbà D'Alcoi
 • Electrificació Transport Públic.
  • Electrificació de la flota de Transport Públic Urbà (2 Autobusos 12m)
  • Instal·lació de punts de recàrrega elèctrica per a la flota de Transport Públic Urbà.