Notícies
Notícies
10
gen.

Es reprén la tramitació d'Alcoinnova, al presentar l'empresa l'estudi d'impacte ambiental

El projecte estava aturat des de 2015 perquè faltava aquest estudi i la modificació d'alguns aspectes

 

Una vegada presentada, per part de l’empresa La Española, la documentació que mancava, la pròxima setmana s’obrirà el termini de 30 dies d’exposició pública del projecte per a presentar al·legacions. L’empresa haurà de contestar les al·legacions i, una vegada realitzat aquest pas, l’Ajuntament remetrà tota la documentació a la Conselleria de Medi Ambient per a l’estimació de la declaració d’impacte ambiental, la Conselleria té 4 mesos per a resoldre-la.

 

El 10 de juliol de 2015, l’empresa La Española va presentar a l’Ajuntament d’Alcoi el projecte d’urbanització de l’Actuació Territorial Estratègica (ATE) «Alcoinnova». Aquest projecte no comptava amb la avaluació d’impacte ambiental com requereix la normativa per la qual cosa, des de l’administració local, se li va requerir a l’empresa tant l’estudi com la modificació d’alguns aspectes del projecte d’acord amb els informes dels tècnics municipals.

 

No ha sigut fins fa unes setmanes, concretament el 16 de desembre de 2016, quan La Española ha presentat a l’Ajuntament l’Estudi d’Impacte Ambiental del Projecte d’urbanització. Amb la presentació d’aquest document es reprèn la tramitació del projecte per a obtindre la corresponent llicència d’obres.

 

A partir de la setmana que ve, s’obrirà un període de 30 dies d’exposició publica del projecte i, una vegada finalitzat, l’empresa impulsora d’Alcoinnova haurà de contestar les al·legacions que es presenten. Després, l’Ajuntament remetrà tota la documentació a la Conselleria de Medi Ambient per a l’estimació de la declaració d’impacte ambiental. La Conselleria te un termini de 4 mesos per a resoldre. Si el dictamen es positiu, i l’Ajuntament d’Alcoi atorgarà la llicencia d’obres corresponent.

 

D’altra banda, el proper 22 de febrer està prevista la votació i resolució del recurs de cassació presentat en el Tribunal Suprem. L’alcalde, Toni Francés, comenta: «Durant el 2017 quedarà clarificada l’ ubicació del projecte Alcoinnova. Parlem d’un projecte important per a la nostra ciutat. Per part de l’Ajuntament, podem dir que si el tribunal desestima l’ATE, treballarem colze a colze amb l’empresa per a que el projecte es quede a Alcoi. Si, en canvi, el tribunal valida «Alcoinnova», la nostra tasca serà que es complisquen totes les garanties legals i mediambientals que requereix una iniciativa d’aquestes característiques».

Xarxes socials