Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Buscador ràpid

Xarxes socials

Banners

REPTES PRELIMINARS IDENTIFICATS

Durant el procés d'elaboració de l'Estratègia DUSI d'Alcoi, des de l'Ajuntament s'estan identificant els principals problemes i reptes que ha d'afrontar el municipi per assegurar un desenvolupament sostenible a llarg termini.

Així mateix, tal com es requereix des de la Comissió Europea, s'està realitzant una anàlisi integrada de l'àrea urbana que permeti identificar tant les debilitats i amenaces que afecten al municipi, com les fortaleses i oportunitats que poden ser aprofitades.

Els reptes que de manera preliminar s'han identificat són: