Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Buscador ràpid

Xarxes socials

Banners Portada

Agència de Foment d’Iniciatives Comercials (AFIC)

Comerç, Mercats i Mercats Ambulants

El Departament de Promoció Econòmica disposa d’un tècnic de comerç que coordina totes les accions comercials que es desenvolupen a la ciutat.

Més informació en: www.portaldelcomerciante.com

Per a qualsevol dubte o consulta, entre en contacte amb Diego Ortiz, tècnic de comerç (dortiz@alcoi.org) o telefone al 96 553 71 50 (ext. 1092).