Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Buscador ràpid

Xarxes socials

Banners

Família i Infància

En aquest àmbit, els equips municipals de Serveis Socials tenen competències que es poden agrupar en:

Les competències en Família i Infància es desenvolupen en dos nivells d'atenció: general i especialitzat.

Els equips socials generals (UTS) valoren la situació de risc del menor i realitzen una intervenció de caràcter bàsic.

El Servei Especialitzat d'Atenció a la Família i la Infància (SEAFI) és el responsable de l'actuació en el segon nivell, quan es requereix major complexitat i/o especialització tècnica. El seu objectiu general és l'atenció integral i interdisciplinària a famílies en situació de vulnerabilitat o conflicte, que requerisquen d'orientació psicosocial, mediació o teràpia familiar per a la seua resolució, tot prioritzant l'actuació en famílies amb menors en situació de desemparament, guarda o risc. Com a servei especialitzat només s'accedeix al SEAFI mitjançant la derivació dels serveis socials generals municipals (UTS) o des dels serveis de la Direcció Territorial de Benestar Social.

Informació complementària